Equi-motion

Pad

 

In the Moment it all happens
Hearts meet
And we meet again and again
Moment after moment
Then meeting becomes melting
Oh Life

 

Je kan jezelf op een unieke manier ervaren door het bijzondere contact met paarden.


Hoe vreemd het ook mag klinken, de toevoeging van een paard binnen het psychotherapeutisch proces, kan de oplossing zijn voor je problemen ...

e-qui-motion is afgeleid van :
equi, equus , equine = paard, paarden
emotion = ontroering
motion = verandering , in beweging komen, voorstel , door een gebaar te kennen geven

Het paard vormt als het ware een brug tussen client en therapeut, het spiegelt het gedrag van de client en werkt als motivator.

 


Equine Assisted Psychotherapy (EAP) :

 

Psychotherapie met behulp van het paard als assistentiedier.

Het paard als co-therapeut.

 

 

Reeds lang worden de voordelen erkend van gezonde relaties, assertiviteit, communicatie en verantwoordelijkheid. Paarden vertonen deze eigenschappen van nature. Deze ervaring ligt aan de basis van een nieuwe therapeutische benadering ...
Equine Assisted Psychotherapy (EAP)
Bij Equine Assisted Psychotherapy (EAP) of Psychotherapie ondersteund door paarden (PTP) worden paarden gebruikt ter bevordering van emotionele groei- en leerprocessen.

EAP is een krachtige en zeer effectieve therapeutische methode dat geschikt is voor individuen, zowel jongeren als volwassenen, als voor families en groepen. Ervaring met paarden is niet nodig
Het is een EAT (Equine Assisted Therapy) model en is gebaseerd op het EAGALA Model (Equine Assisted Growth and Learning Association).

 

 

Paarden en persoonlijke groei :

 

Het paard als mediumSpiegel

 

EAP is een met paarden ondersteunende psychotherapie waarin je op een unieke manier jezelf kan ervaren door activiteiten met, naast en tussen paarden. De ontmoeting met paarden is een innerlijk avontuur. Dit bijzondere contact biedt je kansen om bewuster om te gaan met je eigen gevoelssferen, inzichten, onbewuste gedragspatronen en problemen die je wilt veranderen.

Dit leidt tot persoonlijke groei, bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden in :

 • Hanteren van conflicten
 • Oplossen van problemen
 • Creatief denken
 • Verbeteren van communicatie
 • Verantwoordelijkheid
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Vergroten van innerlijke kracht
 • Vergroten van zelfreflectie en zelfbewustzijn
 • Samenwerking en relaties
 • Realiseren van doelen en wensen
 • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
 • Herstellen van grenzen
 • Bewustmaking van lichaamstaal

Bij EAP ligt de focus NIET op het paardrijden. Het grootste deel van de activiteiten gebeurt op de grond. Binnen EAP is er altijd een samenwerking tussen drie polen : paard, cliënt en therapeut. De therapeut ondersteunt de cliënt in de huidige situatie en dat paarden dieren zijn met een helende kracht, was al in de oudheid bekend. Paarden maken onze onbewuste patronen zichtbaar. Het ervaren staat hierbij centraal.

 

Waarom paarden ?

 

Het paard toont wie je bent !!


Paarden hebben geen gedachtenwereld, analyseren de zaken niet en hebben hun hooggevoelige lichaamstaal als communicatiemiddel. Ze zijn daarin zo direct, eerlijk en spontaan dat zij een spiegel zijn voor diegene die op dat moment met het paard omgaat. Ze zijn de boodschappers van wat je non-verbaal overbrengt. Paarden reageren puur op het gedrag en de gemoedstoestand, de innerlijke beleving (intentie) en niet zozeer op wat we denken te zijn. Daarnaast voelen ze de sfeer aan. Het voelt jouw sfeer aan, de staat waarin jij bent. Een verandering bij jou, zal een andere reactie bij het paard uitlokken.

 

Paarden spiegelen !!

 

Paarden staan symbool voor kracht en vrijheid wat op veel mensen een intimiderend effect heeft. Ondanks angst een taak volbrengen dat met het paard verband houdt, creeert (zelf-) vertrouwen en biedt verschillende metaforen rond het omgaan met uitdagingen in het leven. Paarden leven in het moment, het hier en nu. Ze zijn niet bezig met hun toekomst of met gedachten over het verleden - ze zijn waar ze zijn.
Het paard laat je zien hoe je in de wereld staat en nodigt je uit om te veranderen, daarbij creeer je openingen in hulpbronnen en talenten. In zoveel situaties vormt de kracht en de omvang van het paard een sterke uitdaging. En wat zeker niet vergeten mag worden : het paard oordeelt niet en uit geen kritiek !!
De hooggevoeligheid en de oprechtheid van paarden maakt het mogelijk om op een liefdevolle manier diep in jezelf te kijken.


Your energy flows
to where your
attention goes

 

Healing 4 Horses

 

Alle dieren hebben net als wij een reden om hier op aarde te zijn!
Dieren hebben geen oordeel, zij ervaren


Mijn naam is Peggy Van den Branden, geboren in 1966, het jaar van Het Vurige Paard. Mijn specialisaties zijn psychotherapie, equitherapie en healing voor mensen. Daarnaast ben ik gepassioneerd door paarden.
Ik heb opleidingen gevolgd op het gebied van Persoonlijke ontwikkeling van mensen met behulp van paarden, Reiki en de Violette Vlam, Intuitieve Ontwikkeling , Healing en Readingtherapeut, Bachbloesems, Munay-Ki ...
De grote uitdaging kwam eind 2011 toen mijn eigen paard Torpedo plots enorm ziek werd. De dierenarts stond voor een raadsel en alle hoop werd opgegeven. De liefde voor mijn eigen paard was zo groot dat ik 2 dagen en een nacht bij hem bleef om hem te healen op mijn manier. Torpedo graast ondertussen vrolijk op de wei en we beleven samen terug heel wat paardenplezier
Ik kwam achteraf in aanraking met het boek ‘ Healing for Horses ' via een vriendin en voelde zoveel herkenning en een ' weten ' dat dit is waar mijn pad ligt. De ervaring met mijn eigen paard was voor mij zo spectaculair dat ik verder mijn hart wil volgen in het healen voor paarden

 

Wat is Healing ?
Healing is gericht op het herstellen van de energetische balans van het lichaam. Healing gaat ervan uit dat alles energie is en dat alle energie elkaar wederzijds beinvloedt. Verstoringen of blokkades in de energie leidt tot klachten van fysieke, psychische of emotionele aard. Healing is erop gericht deze blokkades op te heffen en het contact weer te herstellen. De healer fungeert als doorgeefluik van helende kosmische energie.
Healing voor paarden verschilt niet van de therapie voor mensen. Ook van een paard kan men het energieveld lezen en met behulp van de healingtechnieken de balans herstellen.
Een healing spreekt het zelfgenezende vermogen aan. Door de behandeling ontstaat een diepe ontspanning en een gevoel van welbehagen. Lichaam en geest kunnen zich nu herstellen. Paarden zijn zeer gevoelige dieren die erg openstaan voor dit soort therapie.

Ik wil je erop wijzen dat ik geen dierenarts ben en deze dus ook niet vervang. Indien noodzakelijk moet de reguliere dierenarts geraadpleegd worden !
Een healingsessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de sessies een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

 

Hoe ziet een sessie eruit:
Na een kort gesprek met de eigenaar/verzorger en het doornemen van een aantal kenmerken die voor mij belangrijk zijn, zoals het karakter, zal ik eerst kennismaken met het paard en maak ik contact voor ik aan het werk ga. Als het paard zich wat meer op zijn gemak voelt ga ik aan het werk.
De paarden worden zichtbaar rustig van de healing, waardoor ze in een staat van 'zijn' komen waarin ze heel bewust van zichzelf zijn en hun lichaam voelen. Je kan duidelijk aan het paard zien dat ze zich er fijn bij voelen en mij hierin vertrouwen.
Het is sterk verschillend hoe lang ik met een sessie bezig ben, het ene paard kan zich makkelijker 'overgeven' en bij het andere paard duurt het langer.
Uiteindelijk geven ze zelf aan wanneer de sessie voorbij is.
Bij een tweede en derde sessie zal het paard de energie duidelijk herkennen en mij in de meeste gevallen al opzoeken.

Alles bij elkaar duurt het ongeveer een uur

 

Healing is aan te bevelen bij:
- paarden met gezondheidsklachten: lichamelijke klachten verdwijnen sneller en
blessures genezen sneller
- paarden met gedragsprobleem : positieve verandering in gedrag
- paarden met trauma: psychische verbetering na nare gebeurtenis/trauma
- herstel na een operatie 
- paarden met emotionele problemen
- nood aan herstel en evenwicht van heel het systeem
- gespannen paarden: er ontstaat meer rust en angsten vloeien weg
- stervende paarden
- verbetering relatie mens en paard: zichtbare positieve verandering in samenwerking tussen paard en eigenaar

 

 

 

Moeilijk benaderbare paarden worden toegankelijker waardoor de onderlinge band en het vertrouwen groeit